Bemutatkozás

A József Attila Általános Iskola rövid története

 

2014/2015 tanévben hármas jubileumot ünnepelt a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. József Attila 110 éves születésnapját, az iskola fennállásának 60. évfordulóját és 1995-től, azaz 20 éve viseli az iskola a költő nevét.

A huszadik század közepe táján az egykori buckás, erdős területen lakótömbök sorát építették fel elődeink. Sok fiatal család jutott így lakáshoz, így nagy szükség volt újabb oktatási intézményekre is. Először 1952-ben a gyári óvoda, 1954-ben a bölcsőde, majd 1955. szeptember 5-re elkészült a nyolc + négy tantermes általános iskola, melyet birtokba vehettek a gyerekek az első igazgatóval, Réti Béla igazgató úrral az élen. Így ebben az évben már az átadott 12 tantermes épületben kezdte meg a működését az akkor még 2. Sz. Általános Iskola a József Attila lakótelepen. Helyzetéből adódóan a lakótelep fejlődésével párhuzamosan vált egyre szűkebbé az épület, mely bővítésre ösztönözte az akkori fenntartókat. A plusz 8 tanterem megépítésére 1965-ben került sor. A lakótelep bővítésével 1980-ra az iskola tanulólétszáma elérte a 909 főt, mely további tantermek létrehozását tette szükségessé. 1982-ben + 3 tanteremet építettek.

1982-ben az iskola olyan kiváltságos helyzetbe került, hogy megkapta az órarendbe beépített német nyelvoktatás engedélyét. A német nyelv oktatását Szentirmai Péterné német születésű pedagógus indította be.

1988-tól az emelt szintű ének-zeneoktatás is helyet kapott az iskolában, amely nagy lökést adott a szigetszentmiklósi zeneiskola létrehozásához.

Az új iskola (a mai Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola) alapítása megoldotta egy időre a létszámnövekedést, de 1990-ben iskolánkhoz kellett csatolni a Váci Mihály u. 1. sz. alatti óvoda épületét, hiszen a városba költöző fiatalok létszáma továbbra is folyamatosan nőtt.

Nemcsak létszámmal, hanem tartalommal is bővült az iskola, hiszen 1994/95-ben gyakorlatként beindult egy 1.r osztály, ahol a gyerekek rajztudásukat fejleszthették. A sikeres kísérlet után az 1995/96-os tanévtől beindult a rajztagozat. Ma már elmondható, hogy ez a kezdeményezés olyan sikeres volt, hogy intézményünkben a 2004/05-ös tanévtől működött a Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lakatosné Sárkány Júlia vezetésével délutáni foglalkozások keretében. Az intézmény 2011. szeptemberében beolvadt az általános iskolába és akkor bővült nevünk az alapfokú művészetoktatási intézmény névvel.

1995-ben ünnepelte az iskola 40 éves jubileumát, József Attila domborműavatással, melyet Zsin Judit szobrászművész készített, és ekkor vette fel az iskola a József Attila nevet is.

A tanulói létszám növekedése miatt újabb bővítésre volt szükség, így 2002. szeptember 1-én birtokba vehettük az „E” épületet, amelyben 5 tanulócsoport kapott helyet. A tanulócsoportok számának növekedése miatt a Csokonai utcai kollégiumban kialakított 10 tantermes épületbe került át az 1. – 2. évfolyam.

2005-ben az 50 éves évfordulónkon iskolánk pedagógusa Szász István készített domborművet az iskola Radnóti utcai épületének főbejárata fölé.

A 2013/2014-es tanévben kezdődött meg egy 24 tantermes, új iskola építése. Mivel a városban a mi intézményünk a legnagyobb, ezért fenntartói döntés értelmében mi vehettük birtokba 2014. szeptemberében az épületet.

Tanulói létszámunk folyamatosan bővül, pillanatnyilag kb. 1200 általános iskolás diák és kb. 500 művészeti iskolás diák jár iskolánkba.

A jól működő emelt szintű idegen nyelv és ének-zene oktatás mellett 2011-ben iskolánk felvállalta egy katolikus osztály indítását is.

Számos külföldi testvériskolával van kapcsolatunk, immár 6 ország 1-1 iskolájával dolgozunk sikeresen együtt.

Ennek köszönhetően 2016-ban 4. alkalommal rendezzük meg a 4 évenkénti Sziget Olimpiát, ismét nemzetközi szinten.

Iskolánk helyet ad a területi szintű Zrínyi Ilona Matematika Verseny lebonyolításának, amelyhez csatlakozott a területi Gordius vetélkedő is. Ezen kívül házigazdái vagyunk a területi idegen nyelvi vers- és prózamondó versenynek és a Föld napja alkalmából szervezett térségi vetélkedőnek is.

Sok hagyománnyá vált rendezvényt vezettünk be.

Ilyenek pl.: szelektív hulladékgyűjtés; DÖK – nap megszervezése – diákigazgató választással; József Attila hét alkalmából Pelsőczy László színművész úr tart rendhagyó irodalom órákat felső tagozatos diákjainknak; június 4.-e alkalmából a Nemzeti összetartozás napjának jegyében határon túli magyar diákokat – „5 ország 1 nemzet” jelszóval – látunk vendégül (képzőművészeti tábor, táncház, irodalmi est); több osztályunkban is foglalkozunk hagyományőrzéssel (jeles ünnepnapokra való emlékezés, ahogy nagyapáink, nagyanyáink is tették).

Több sikeresen zárult pályázaton vettünk részt. Különösen büszkék vagyunk a Határtalanul pályázat sikerére. Idén már 4. alkalommal nyújtottunk be pályázatot 7. osztályos tanulóink kirándulásának támogatására. Így elértük, hogy minden hetedikes tanulónk megismerheti a határon túli magyarságot. Ezen kívül kihasználtuk a különböző bankok pályázati lehetőségeit, amiből sikeresen pár százezer Ft-ot fordíthattunk eszközfejlesztésre, továbbképzésekre, illetve rendezvényekre (mint pl. évzáró koncertet tartott nálunk Shodeinde Dorka és évnyitó koncertet Janicsák Veca).

Iskolánk csatlakozott az iskola gyümölcs programhoz. Diákjaink nagy szeretettel várják minden nap a vitaminokat, sőt az egészséges életmód jegyében az idén nálunk a Mézes reggeli nyitó ünnepsége is.

Diákjaink számos városi, térségi és országos rendezvényen, megmérettetésen vesznek részt, ahol nem egyszer kimagasló szereplésükkel és eredményeikkel vívják ki a város lakosainak elismerését és öregbítik iskolánk hírnevét. Ilyenek pl.: Zrínyi Matematika Verseny, Jedlik Ányos Országos Matematika és Fizika Verseny, térségi Szózat- és Himnuszmondó Verseny, Nyelvünkben élünk Verseny.

Rendszeres résztvevői vagyunk a diákolimpiáknak is, ahol 2012-ben mi képviseltük labdarúgásban Pest megyét a döntőben, Győrben. Úgy gondoljuk, ez azért figyelemreméltó, mert sportiskolákat is magunk mögé utasítottunk. Azóta is focistáink az országos döntő résztvevői.

A foci mellett kézilabda, floorball és röplabda versenyeken is szép eredményeket értünk/érünk el.

Nagyon sok egyéni sportolónk is van, akik nemcsak országos, de nemzetközi szinten is sikeresek.

A diákok sportigénye miatt vezettük be a reggeli ügyeleti idő alatti sportfoglalkozást, mely egyre népszerűbb lett.

Büszkén mondhatjuk, hogy a művészeti foglalkozásokkal tovább nőtt iskolánk elismertsége. Kis művészeink Országos Kerámia és Tűzzománc Készítő Versenyen voltak helyezettek, volt olyan évünk, amikor 4 kerámiánk is bekerült az országos döntőbe.

A KIA autótervező versenyén is dobogósak voltak design tervezőink, és a szigetcsépi képzőművészeti verseny rendszeres díjazottjai vagyunk.

Évente megrendezésre kerül a Művészeti Est, amelyet korábban az alapítványi művészeti iskolával közösen szerveztünk, majd egyesülés után is folytattuk ennek megrendezését.