A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tájékoztatója

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni. 

Tájékoztatom a gyermekfelügyeletet igénylő szülőket, hogy csak azon szülők számára biztosított elsősorban a lehetőség, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom továbbá a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Az intézmény nem kerül bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani. 

Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken, e-mail-en: kapcsolat@szigja.hu tartsák a kapcsolatot. 

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, jelezze az iskola étkezési ügyintézője felé: szabo.kati78@sulid.hu e-mail címen. Az ételt az iskola portáján vehetik át 12-13 óra között.

Pszichológus is elérhető a tanulók, pedagógusok és a szülők számára is az új munkarend idején:

Iskolakoordinátor elérhetősége:

Stieber Attila – iskolapszichológus

Továbbra is folyik iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatása. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő fejlesztése átmenetileg szünetel.

KRÉTA rendszert továbbra is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra kell állítani, mivel nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a “Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. A fontosabb információkat az intézmény honlapján is megosztjuk.

Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt kapcsolat@szigja.husegitseg@szigja.hu  e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához.

Az új MUNKAREND a KRÉTA rendszerben az órarendhez kapcsolt Házi feladatokon keresztül valósul meg.

Továbbá az alábbi platformokon – Microsoft Office 365 -Teams tartják a kapcsolatot a pedagógusok tanulókkal és a szülőkkel:

A távoktatási rendszer telepítési leírása: http://szigja.hu/bejelentkezes-a-teams-be-es-az-office365-pro-plus-letoltese/

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában. 

Folyamatosan frissülő ajánlás található az Oktatási Hivatal honlapján:

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre és információ található a Klebelsberg Központ oldalán is.