Álláslehetőség: angoltanár

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola

Angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, angol-bármely szakos tanár,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok
    másolati példányai.
  • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szabó Lídia intézményvezető részére a szabo.lidia@szigja.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.