Beiratkozás

Tisztelt Szülők! Az oldalon szereplő információk a 2019/2020-as (tavalyi) beiratkozásról szólnak. Hamarosan közzétesszük az idei tudnivalókat, dokumentumokat is.

Tájékoztatás
a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák
2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Kérjük, tekintsék meg a Hirdetményt az általános iskolai beiratkozás rendjéről, valamint a körzhethatárokat.

Hirdetmény

Körzethatárok megtekintése

Adatkezelési tájékoztató

 

A beiratkozás helyszíne a Csokonai utcai épület!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány (vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • TAJ kártya
 • Oltási kiskönyv
 • 5 éves státusz
 • NEK azonosító (a diákigazolványhoz, Kormányhivataltól igényelhető)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • amennyiben bármilyen egyéb dokumentum rendelkezésükre áll, kérjük, mutassák be!
 • Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.)
 • Iskolai adatlap – 1. évfolyam
 • Egyéb dokumentumok, ha rendelkezésre állnak:
  • Korábbi szakvélemények
  • Tartós betegségről lelet
  • Gyermekvédelmi határozat
  • Válási papír (gyermekelhelyezés miatt)
  • Kérjük, minden más fontosnak tartott dokumentumot mutassanak be az esetleges hiánypótlások elkerülése végett!

Kérjük, hogy a beiratkozáskor a szülőnél legyen személyi igazolvány és lakcímkártya.

Kérjük, az ügymenet gyorsítása érdekében (ha van rá módjuk) az adatlapot is előre kitölteni szíveskedjenek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás időpontját megelőzően, 2019. április 1-jétől lehetőségük van tanköteles korú gyermekük beiratkozási szándékát az e-Ügyintézés felületen is elindítani.

Bővebb információk EBBEN a tájékoztatóban találhatók.

 

2019. évi nyílt napi prezentáció