Gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban biztosított a gyermekfelügyelet lehetősége.

Az iskolai gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket péntek 12 óráig adhatják le az kapcsolat@szigja.hu  e-mail címen! Kérem, hogy törekedjenek a határidő betartására. Étkezésigényüket szabo.kati78@sulid.hu e-mailcímen kell jelezni. Felhívom figyelmüket, hogy csak ebéd igényelhető a szokásos térítési díj ellenében.

Szabó Lídia
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTANDÓ GYERMEKFELÜGYELETRŐL

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat 1.d) pontja értelmében a 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ szervezi meg munkanapokon a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A gyermekfelügyelet iránti igényüket az intézményvezetőnél kell jelezniük.

dr. Pálos Annamária s.k
tankerületi igazgató

http://kk.gov.hu/tajekoztatas-gyermekfelugyeletrol