Szünidei étkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a szünidei gyermekétkezetést, mint természetbeni ellátást.

Szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére minden települési önkormányzat köteles biztosítani a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

A 2019/2020. tanévben, a tavaszi szünet időszakában 2 munkanapra biztosítja az önkormányzat a fenti ellátást.

Fentiek alapján a tavaszi szünet időszakára az ingyenes déli meleg főételt az arra jogosultak és azt előzetesen igénylők  2020. április 9. és április 14. napokon a Csicsergő Óvoda – Szigetszentmiklós, Posta köz 2. szám alatti konyhájáról 11.00 – 13.00 óra közötti időszakban vihetik el.

Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja. Az étel átvételénél a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, és a szülő / törvényes képviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját fel kell mutatni. A szülő / törvényes képviselő akadályoztatása esetén (írásbeli) meghatalmazottja is gondoskodhat az étel elszállításáról.

Szigetszentmiklós, 2020. április 2.

Tisztelettel:
dr. Matus-Borók Dóra
jegyző nevében és megbízásából

Györökné Palcsek Orsolya
szociális irodavezető sk.