Tájékoztatás az erkölcstan vagy hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásról

A szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan/etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását minden tanévben május 20-ig módosíthatja. Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

A módosításhoz szükséges nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető, illetve módosítás esetén kérjük azt aláírva beküldeni a kapcsolat@szigja.hu címre. A nyilatkozat leadható az iskola portáján is május 20-ig. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem küldenek be módosító nyilatkozatot, akkor gyermekük az idei tanévben (2019-2020.) tanult tantárgyat fogja tanulni 2020-2021. tanévben is.

Amennyiben nincs lehetőségük kinyomtatni a nyilatkozatot, iskolánk portáján ezt nyomtatott formában is átvehetik.