Tájékoztató az egyéni munkarendről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. (A korábbi, intézményvezetőnél kérelmezhető magántanulói státusz megszűnt, helyette az Oktatási Hivatalnál kell kérvényt benyújtani.)

Az egyéni munkarend iránti kérelmeket 2020/2021-es tanévre vonatkozóan 2020. június 15-ig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.

2020. június 15-ét követően csak kivételes esetben nyújtható be kérelem az Oktatási Hivatalnak, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését teljes mértékben megakadályozza.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Tisztelettel:
Szabó Lídia
intézményvezető