A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szabályozza a szünidei gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást.
Szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a szülő / törvényes képviselő
kérelmére minden települési önkormányzat köteles biztosítani a hátrányos helyzetü, és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetü
gyermek részére.

A 2023/2024. tanévben a téli szünet időszakában
8 munkanapra biztosítja az önkormányzat a fenti ellátást.
Fentiek alapján a tavaszi szünet időszakárban az ingyenes déli meleg főételt

az arra jogosultak és azt előzetesen igénylők
2023. december 22. és 2024. január 07. között
a Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde –

Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 8/A. szám alatti konyhájáról
11.00 – 13.00 óra közötti időszakban vihetik el.

Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja. Az étel
átvételénél a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, és a szülő / törvényes képviselő
személyi igazolványát, lakcímkártyáját fel kell mutatni.
A szülő / törvényes képviselő akadályoztatása esetén (írásbeli) meghatalmazottja is
gondoskodhat az étel elszállításáról.

 

Tájékoztató téli szünidei gyermekétkeztetésröl