Az iskola története

Iskolánkat 1955-ben adták át, akkor még 2. Sz. Általános Iskola néven. Kezdetben 12 tanteremmel kezdte meg a működését Réti Béla igazgató vezetésével. Az iskolát körülvevő lakótelep gyors ütemű növekedésével a lakosságszám is emelkedett, ezért az iskola hamar szűkössé vált.

1965-ben került sor újabb 8 tanterem megépítésére.

A lakótelep további bővítésének köszönhetően 1980-ra az iskola tanulólétszáma elérte a 909 főt, ez további tantermek létrehozását tette szükségessé.

1982-ben 3 új tanteremet építettek. Ugyanebben az évben az iskola megkapta az órarendbe beépített német nyelvoktatás engedélyét.

1988-tól az emelt szintű ének-zene oktatás is helyet kapott az iskolában, amely jelentősen hozzájárult a szigetszentmiklósi zeneiskola létrehozásához.

1990-ben az iskolához csatolták a Váci Mihály u. 1. sz. alatti óvoda épületét.

Az iskola 1995-ben ünnepelte 40 éves jubileumát, ekkor vette fel József Attila nevét, és avatták fel a Zsin Judit szobrászművész által készített József Attila-domborművet.

2002. szeptember 1-jén vették birtokba az „E” épületet, amelyben 5 tanulócsoport kapott helyet.

2006 szeptemberében a tanulócsoportok számának növekedése miatt a Váci Mihály úti tagiskolából ki kellett költözni, és helyette a Csokonai utcai kollégiumban kialakított 10 tantermes épületbe került át az 1–2. évfolyam.

2011. szeptember 1-jén az iskola többcélú intézménnyé alakult. Ekkor olvadt be a Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az iskolába, és vette fel a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet. Ugyanettől az évtől az emelt szintű idegen nyelv és ének-zene oktatás mellett elindult egy katolikus osztály is.

2013. január 1-től új fenntartója lett az iskolának, emiatt a neve is megváltozott, és Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább.

2014. szeptember 1-jétől az iskola új székhelyépületben a Szebeni út 81. szám alatt, a régi székhelyépület pedig tagintézményi formában működött tovább.

2017. szeptember 1-jén új fejezet nyílt az iskola életében. Az új székhelyépület különvált és Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven folytatja tovább működését, a Radnóti és a Csokonai utcában található tagintézmény pedig visszanyerve önállóságát, maradt a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola.

Az iskola vezetői

  • Réti Béla (1955-1956, 1957-1970) – intézményt a megye első iskoláinak sorába emelte
  • Juhász Antal (1956 őszétől 1957 tavaszáig) – megbízott igazgató
  • Mihály Szilveszterné (1970-1977) – bevezette a kabinet rendszerű oktatást, bázisiskola létrehozása
  • Sági Mihályné (1977-1993) – nyelvi és ének-zenei tagozatok indítása
  • Farkas Lajosné (1993-1998) – szélesítette a manuális tevékenységeket fejlesztő szakköröket
  • Eszterhás Sándorné (1998-2008) – finn és német iskolákkal testvérkapcsolatokat alakított ki
  • Zilling Ibolya (2008-2017) – művészeti iskola átvétele, katolikus osztály elindítása
  • Szabó Lídia (2017-jelenleg) – tagintézmény különválása, a régi-új általános iskola elindítása