Étkezés


Ebédkártya (mely az étkeztetés jogosságát mutatja)

Az első ebédkártya ingyenes a gyermekek részére. Elvesztése, rongálása esetén az ebédkártya pótlása írásos igénylés alapján és 1.000.- Ft pótlási díj, csekken történő befizetésével történik. Beszerzéséig a gazdasági irodán ideiglenes pótkártya igényelhető. A kártya nem lyukasztható! (Ajánlatos kemény kártyatartó tok beszerzése, nyakba akasztható pánttal)

Alsó tagozatos diákok étkezési kártyája a napközis tanítóknál lesz, nem vihető haza. Felső tagozatos diákok maguk gondoskodnak a kártya meglétéről, hazavihető.

Változások bejelentése

  • Étkezés gyakoriságának (3-szori, 2-szeri, vagy csak ebéd) megváltoztatása, ill. végleges lemondása tárgyhót megelőzően hónap 3-áig lehetséges írásban.
  • Előrelátható hiányzás miatti étkezés lemondását 2 nappal előtte kérjük, és az étkezés megkezdését is kérjük előre jelezni (kártyaaktiválás szükséges).
  • Egyéb váratlan hiányzásnál 2 napos átfutással tudjuk lemondani az étkezést. Kérjük jelezni az étkezés megkezdését is (kártyaaktiválás szükséges)!
  • Amennyiben az uzsonnázó gyermeknek váratlan délutáni elfoglaltsága van, kérjük írásban jelezni szíveskedjenek délelőtt 8 óráig, ellenkező esetben nem áll módunkban uzsonnát biztosítani. Fix elfoglaltság esetén (pl: sport, zene, tánc, szakkörök) egyszeri jelzés elegendő. Változás esetén újbóli jelzést kérünk.

Az étkezési csekk kiadása minden tárgy hót megelőzően 5-éig megtörténik, a befizetést igazoló szelvényt tárgy hót megelőzően 20-áig szükséges leadni. Amennyiben a csekk leadása eddig az időpontig nem történik meg, következő hónap elsejétől a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkeztetéséről.

Ügyintézés

Az étkezéssel kapcsolatban bárminemű közlés, változás észrevétel van, azt kérem elsődlegesen a szabo.kati@egomir.szszm.hu e-mail címre küldeni, egyéb, sürgős esetben a 06 20/325-8505 telefonszámot lehet hívni hétköznapokon 8-15 óráig.