Felvételi tájékoztatók

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a nyolcadik évfolyamos tanulókat érintő felvételi eljárás rendjéről az alábbi linkek segítségével tájékozódhatnak:

Az iskolában tartandó továbbtanulási szülői tájékoztató várhatóan november első vagy második hetében kerül megrendezésre, a pontos dátumról és a tájékoztató módjáról még értesítjük Önöket. 

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, mindkét szülőnek alá kell írnia a felvételi jelentkezést. Ettől csak a bírósági végzés birtokában lehet eltekinteni. Felhívom figyelmüket, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezést a szülőnek kell kitölteni és a középiskolában leadni!

Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

Az iskolaválasztásban igénybe vehetik az iskolai pályaorientációs tanácsadó pedagógus, az osztályfőnök és a vezetőség segítségét. Ennek igényét kérem, a kapcsolat@szigja.hu e-mail címen jelezhetik. Érdemes a középiskolai honlapokat is nyomon követni, mert prezentációkkal, videó anyagokkal, bemutató kisfilmekkel is segítik a középiskolák a pályaválasztást. 

Az együttműködést megköszönve:

Szabó Lídia
intézményvezető
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola

Previous Article
Next Article