Tájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

Nagy Emese, a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítője ügyeletet tart:

 • Radnóti utcai épületben: kedden 8:00-13:00, szerdán 10:00-12:00
 • Csokonai utcai épületben: hétfőn 10:00-15:00

Elérhetőség:

 • E-mail: nagy.emese@cssk.szszm.hu 
 • Telefon: +36 20 368 8674

A tevékenység célja, hogy egyéni, csoportos és közösségi foglalkozások keretében támogatást nyújtson a gyermeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak, továbbá segítse a gyermekeket az iskolai közösségbe való beilleszkedésben, tanulmányi előmenetelükben, veszélyeztetettségük megelőzésében, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében.

Ennek érdekében a szociális segítő az alábbi módokon tud segíteni gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt:

 • konfliktuskezelés speciális módszerekkel (mediáció);
 • segítő beszélgetés egy aktuális problémában, elakadásban;
 • krízisintervenció (beavatkozás, segítségnyújtás krízishelyzetben);
 • tanácsadás;
 • információnyújtás az elérhető szociális szolgáltatásokról, ügyintézés segítése;
 • prevenciós foglalkozások szervezése;
 • szociális készségek, kommunikáció fejlesztése csoportos formában;
 • osztályközösségekben jelentkező problémák megoldásának támogatása csoportos foglalkozások keretében;
 • szülőcsoportok szervezése.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.