Tájékoztató külföldi tartózkodásról való nyilatkozattételről

Tisztelt Szülő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet adott ki a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

Az eljárásrend 2.1. pontja alapján a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja

Az intézkedési terv betartása és esetleges járványhelyzet kialakulásának megelőzése érdekében lényeges szempont, ezért vizsgálni szükséges, hogy az intézményt látogató gyermeke a 2020/2021. tanév megkezdése előtti két hétben tartózkodott-e olyan országban, amelynek besorolása sárga vagy piros

Kérem, hogy erről intézményünket az alábbi nyilatkozatban szíveskedjék tájékoztatni!

A Nyilatkozatot elektronikusan az osztályfőnöknek elküldeni vagy kinyomtatva szeptember 1-én átadni szíveskedjen!

Együttműködését köszönöm!

Szabó Lídia
intézményvezető

Previous Article
Next Article