Tájékoztató őszi szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a szünidei gyermekétkezetést, mint természetbeni ellátást.

Szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére minden települési önkormányzat köteles biztosítani a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

A 2020/2021. tanévben, az őszi szünet időszakában 5 munkanapra biztosítja az önkormányzat a fenti ellátást.

Fentiek alapján a tavaszi szünet időszakára az ingyenes déli meleg főételt az arra jogosultak és azt előzetesen igénylők  2020. október 26-tól október 31-ig a Városi Bölcsőde – Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A szám alatti konyhájáról 11:00-13:00 óra közötti időszakban vihetik el.

Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja. Az étel átvételénél a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, és a szülő / törvényes képviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját fel kell mutatni. A szülő / törvényes képviselő akadályoztatása esetén (írásbeli) meghatalmazottja is gondoskodhat az étel elszállításáról.

Szigetszentmiklós, 2020. október 2.

Previous Article
Next Article