A József Attila Általános Iskola 1955-ben átadott 12 tantermes épületben kezdte meg a működését a József Attila lakótelepen Réti Béla igazgató vezetésével. Helyzetéből adódóan a lakótelep fejlődésével párhuzamosan vált egyre szűkebbé az épület, ami bővítésre ösztönözte az akkori fenntartókat. A plusz 8 tanterem megépítésére 1965-ben került sor.

A lakótelep bővítésével 1980-ra az iskola tanulólétszáma elérte a 909 főt, s ez további tantermek létrehozását tette szükségessé. 1982-ben 3 új tanteremet építettek. 1990-ben iskolához csatolták a Váci Mihály u. 1. sz. alatti óvoda épületét.

Az iskola 1995-ben vette fel József Attila nevét. Létszámuk folyamatosan nő. 2002. szeptember 1-jén vették birtokba az „E” épületet, amelyben 5 tanulócsoport kapott helyet. 2006 szeptemberében a tanulócsoportok számának növekedése miatt a Váci Mihály úti tagiskolából ki kellett költözni, és helyette a Csokonai úti kollégiumban kialakított 10 tantermes épületbe került át az 1–2. évfolyam. Jelenleg a tanulók létszáma meghaladja az 1000 főt. 2011. szeptember 1-jén az iskola többcélú intézménnyé alakult, és felvette a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet.

A Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 2004-ben hozta létre a Művészeti Tanoda Alapítvány. 2011. szeptember 1-jén az intézmény beolvadt az iskolába.
2013. január 1-től új fenntartója lett az iskolának, emiatt a neve is megváltozott, és Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. 2014. szeptember 1-jétől az iskola új székhelyépületben működik, a régi székhelyépület tagintézményi formában működik tovább.

 

2017. szeptember 1-jén új fejezet nyílt az iskola életében. Az új székhelyépület különvált és Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven folytatja tovább működését, a Radnóti és a Csokonai utcában található tagintézmény pedig visszanyerve önállóságát, maradt a Szigetszentmiklósi

 József Attila Általános Iskola.

 

Az iskola vezetői

  • Réti Béla (1955-1956, 1957-1970) – intézményt a megye első iskoláinak sorába emelte
  • Juhász Antal (1956 őszétől 1957 tavaszáig) – megbízott igazgató
  • Mihály Szilveszterné (1970-1977) – bevezette a kabinet rendszerű oktatást, bázisiskola létrehozása
  • Sági Mihályné (1977-1993) – nyelvi és ének-zenei tagozatok indítása
  • Farkas Lajosné (1993-1998) – szélesítette a manuális tevékenységeket fejlesztő szakköröket
  • Eszterhás Sándorné (1998-2008) – finn és német iskolákkal testvérkapcsolatokat alakított ki
  • Zilling Ibolya (2008-2017) – művészeti iskola átvétele, katolikus osztály elindítása
  • Szabó Lídia (2017-jelenleg) – tagintézmény különválása, a régi-új általános iskola elindítása