A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő 10 köznevelési intézmény épülete vált korszerűbbé és energia hatékonyabbá a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című projekt keretében. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program Irányító Hatósága a KEHOP-5.2.11-16-2017-00150 számú pályázat keretében 232 308 374,- Ft összegű európai uniós támogatást nyújtott. A beruházás határidőre befejeződött, melynek köszönhetően megkezdődhet a villamos energiatermelés a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ oktatási intézményeinek villamosenergia-fogyasztása egy részének kiváltása fotovoltaikus rendszer kialakításával. 

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2018. januárjában – a Széchenyi 2020 előirányzatából – a pályázatában foglaltak megvalósítására egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetéséből valósult meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%. 

A Tankerület a pályázat során a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi járás 7 településének 10 vagyonkezelésében lévő épületére vonatkozóan pályázott sikeresen.

A pályázat megvalósításának köszönhetően a projektben érintett köznevelési intézményekben – az épületek több mint 3000 tanulónak adnak helyet – a fejlesztés után jelentősen csökkenhet az épületek energiafelhasználási költsége, amely hozzájárul az intézmények egyéb fenntartási költségeinek optimalizálásához, csökkentéséhez, illetve ezen megtakarításnak köszönhetően az érintett épületeknek – vagy az oktató-nevelő munkát segítő eszközöknek – a további korszerűsítésre biztosíthat forrást.

Az alábbi 10 épületen valósult meg a beruházás:

  • 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály tér 1. 
  • 2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi utca 1. 
  • 2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48. 
  • 2300 Ráckeve, Kölcsey Ferenc utca 7. 
  • 2330 Dunaharaszti, Fő út 268. 
  • 2330 Dunaharaszti, Földváry utca 15.
  • 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64. 
  • 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós utca 6. 
  • 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11. 
  • 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca

További információk a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján (kk.gov.hu/szigetszentmiklos) olvashatók.