Név tevékenység beosztás elérhetőség
Babarczi Melinda Anna angol-orosz-testnevelés szakos tanár   babarczi.melinda@szigja.hu
Bacsó Józsefné általános iskolai tanító pedagógiai szakkolégiumi képzéssel   bacso.jozsefne@szigja.hu
Bagdán Andrea általános iskolai tanító   bagdan.andrea@szigja.hu
Bakné Róth Krisztina okleveles kémia-biológia szakos tanár   bakne.roth.krisztina@szigja.hu
Bakondi Ilona Katalin magyar, ének-zene szakos általános iskolai tanár   bakondi.ilona.katalin@szigja.hu
Balázs Róbertné általános iskolai tanító informatika műveltségi területen   balazs.robertne@szigja.hu
Baranyi Julianna pedagógia szakos tanár, fejlesztőpedagógus   baranyi.julianna@szigja.hu
Borsos Erzsébet tanító vizuális nevelés műveltségi területen   borsos.erzsebet@szigja.hu
Bukóczi Edit általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus   bukoczi.edit@szigja.hu
Draskovics Júlia Katalin általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen   draskovics.julia.katalin@szigja.hu
Eckbauer Noémi általános iskolai tanító matematika műveltségi területen   eckbauer.noemi@szigja.hu
Ékes Nóra Viola általános iskolai tanító angol idegennyelvi és természetismeretműveltségi területen   ekes.nora@szigja.hu
Fancsal Kinga Ibolya általános iskolai tanító   fancsal.kinga.ibolya@szigja.hu
Farkas-Ujhelyi Tímea matematika-fizika-számítástechnika szakos általános iskolai tanár DÖK  segítő tanár farkas-ujhelyi.timea@szigja.hu
Fazekas Bernadett angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár   fazekas.bernadett@szigja.hu
Fazekas Réka okleveles ének-zene, zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető   fazekas.reka@szigja.hu
Fenyvesi – Novák Liliána általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, fejlesztőpedagógus   novak.liliana@szigja.hu
Fóri Alexandra biológus   fori.alexandra@szigja.hu
Füzesi Diána általános iskolai tanító ukrán nyelv műveltségi területen   fuzesi.diana@szigja.hu
Galambos Ágnes magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos tanár humán munkaközösség vezető galambos.agnes@szigja.hu
Galántai Tamás általános iskolai tanító   galantai.tamas@szigja.hu
Gazdikné Csirke Noémi általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen   gazdikne.csirke.noemi@szigja.hu
Gecsei Gabriella általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen   gecsei.gabriella@szigja.hu
Gergely Szilvia általános iskolai tanító angol idegennyelvi és természetismeretműveltségi területen   gergely.szilvia@szigja.hu
Hercegh Anita általános iskolai tanító informatika műveltségi területen   hercegh.anita@szigja.hu
Hermann – Nagy Andrea általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen alsós munkaközösség vezető herman.nagy.andrea@szigja.hu
Holló Klára általános iskolai tanító, gyógypedagógus alsós munkaközösség vezető hollo.klara@szigja.hu
Horváthné Király Brigitta okleveles középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár   kiraly.brigitta@szigja.hu
Hubai Barbara Ilona informatika szakos tanár   hubai.barbara@szigja.hu
Illyés Valéria általános iskolai tanító   illyes.valeria@szigja.hu
Jósvai Dóra Gabriella általános iskolai tanító informatika műveltségi területen osztályfőnöki munkaközösség vezető josvai.dora@szigja.hu
Kecskemétiné Bolega Nóra általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen   kecskemetine.bolega.nora@szigja.hu
Kellner Sándorné általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen alsós munkaközösség vezető kellner.sandorne@szigja.hu
Kerekes Henriett történelem, francia nyelv és irodalom szakos tanár intézményvezető-helyettes kerekes.henriett@szigja.hu
Kiss Beáta Anna ének-zene-karvezetés szakos általános iskolai tanár   szabo-kiss.beata@szigja.hu
Klein Marianna angol nyelv és irodalom szakos tanár   klein.marianna@szigja.hu
Krizsa István általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen   krizsa.istvan@szigja.hu
Kun Tímea testnevelés-biológia szakos tanár   kun.timea@szigja.hu
Laszák Zoltán okleveles  testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár   laszak.zoltan@szigja.hu
Laszák-Virág Nikoletta rajz-vizuális kommunikáció szakos tanár   laszak.virag.nikoletta@szigja.hu
Matolcsi Erika általános iskolai tanító alsós munkaközösség vezető matolcsi.erika@szigja.hu
Mucska Gábor történelem szakos tanár, okleveles  könytárpedagógia tanár,   mucska.gabor@szigja.hu
Nagy Anikó általános iskolai tanító szabadművelődés szakkolégiumi képzéssel   nagy.aniko@szigja.hu
Nagy Gergő okleveles  testnevelő tanár   nagy.gergo@szigja.hu
Nagy-Szilvási Gabriella rajz szakos tanár, okleveles vizuális nevelőtanár, okleveles tanulási és pályatanácsadási tanár   nagy-szilvasi.gabriella@szigja.hu
Nemesházi Jusztina matematika-informatika szakos tanár   nemeshazi.jusztina@szigja.hu
Ozsváth Hilda általános iskolai tanító alsós gyermekvédelmi felelős ozsvath.hilda@szigja.hu
Pallós Lilla technika szakos tanár   pallos.lilla@szigja.hu
Palugyai Lívia magyar nyel és irodalom, történelem szakos tanár   palugyai.livia@szigja.hu
Pandurné Barbi Dóra biológia, testnevelés, gyógytestnevelő tanár reál munkaközösség vezető barbi.dora@szigja.hu
Pardi Katalin fejlesztőpedagógus, általános iskolai tanító közművelődés szakkolégiumi képzéssel   pardi.katalin@szigja.hu
Pozsárné Szeitl Ildikó okleveles némettanár, földrajz szakos tanár   pozsarne.szeitl.ildiko@szigja.hu
Pusoma Gáborné magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtárszakos tanár iskolai könyvtáros pusoma.gaborne@szigja.hu
Saáry Piroska általános tanító matematika műveltségi területen intézményvezető-helyettes saary.piroska@szigja.hu
Simon Edit általános iskolai tanító orosz nyelv szakkolégiumi képzéssel   simon.edit@szigja.hu
Sipos Gábor okleveles földrajztanár intézményvezető-helyettes sipos.gabor@szigja.hu
Soltészné Lakatos Bernadett pszichológus   lakatos.bernadett@szigja.hu
Soókyné Lóderer Zsuzsanna általános iskolai tanító alsós munkaközösség vezető sooky.zsuzsa@szigja.hu
Stefán Zsuzsanna általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen   stefan.zsuzsanna@szigja.hu
Sütőné Kmecz Anikó általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen   sutone.kmecz.aniko@szigja.hu
Szabó Józsefné biológia-kémia tanár   szabo.jozsefne@szigja.hu
Szabó Lídia német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár intézményvezető szabo.lidia@szigja.hu
Szilágyiné Somogyi Marianna okleveles matematikatanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár   szilagyine.somogyi.marianna@szigja.hu
Tajti Mária Erzsébet magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtárszakos tanár   tajti.maria@szigja.hu
Timárné Schreiner Györgyi Erika német szakos nyelvtanár felsős gyermekvédelmi felelős timarne.schreiner.gyorgyi@szigja.hu
Toperczer András Gáborné matematika-számítástechnika szakos tanár   toperczer.aniko@szigja.hu
Török Benő okleveles történelemtanár   torok.beno@szigja.hu
Török Renáta általános iskolai tanító matematika műveltségi területen   torok.renata@szigja.hu
Törökné Fülöp Eszter általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen   torokne.fulop.eszter@szigja.hu
Vándorné Csőke Ildikó általános iskolai tanító orosz nyelv szakkolégiumi képzéssel   vandorne.csoke.ildiko@szigja.hu
Vovcsok Erika okleveles matematikatanár matematika munkaközösség vezető vovcsok.erika@szigja.hu
Walkovszky Katalin általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen   walkovszky.katalin@szigja.hu
Zellei Nóra okleveles történelemtanár   zellei.nora@szigja.hu
       
Megbízási szerződéssel      
Pappné Mészáros Ágnes általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel   pappne.meszaros.agnes@szigja.hu
       
NOKS      
Balázs Róbert pedagógiai asszisztens   balazs.robert@szigja.hu
Baranya Edina pedagógiai asszisztens   baranya.edina@szigja.hu
Csorbai-Gulyás Györgyi Kitti laboráns   gulyas.gyorgyi@szigja.hu
Hernold Tünde Orsolya pedagógiai asszisztens   erdely.orsolya@szigja.hu
Incze Claudia pedagógiai asszisztens   incze.claudia@szigja.hu
Karlik Ferencné pedagógiai asszisztens   karlik.ferencne@szigja.hu
Márainé Kovács Zita Emőke pedagógiai asszisztens   marai.zita@szigja.hu
Pirosné Baráth Éva iskolatitkár   piros.eva@szigja.hu
Sipos Szilvia iskolatitkár   sipos.szilvia@szigja.hu
Sulyokné Asztalos Orsolya pedagógiai asszisztens   sulyok.orsolya@szigja.hu
       
Technikai      
Balla Gyula karbantartó    
Benkő Ágnes portás    
Gulyás József portás    
Heim Mariann portás    
Kálmán István karbantartó    
Kis Melinda takarító    
Molnár Melinda takarító   GYED
Nagy Vilmos portás    
Páll Attila takarító    
Rendek Zsigmond Jánosné takarító    
Varga Gyuláné takarító    
Varga Jánosné takarító