Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet korábban vagy később éri el, az Oktatási Hivatal engedélye alapján kérheti tankötelezettségének teljesítését vagy halasztását. Ennek érdekében a szülőnek kérelmet kell benyújtania az Oktatási Hivatalhoz, melynek részleteiről az alábbi linken tájékozódhatnak.