Tájékoztató az egyéni munkarendről

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend...

Etika vagy hittan?

Tisztelt Szülők! Május 20-ig van lehetőség módosítani a Hit-és erkölcstan oktatásának tantárgyát. (etika vagy hittan) Amennyiben nem kíván módosítani, nincs tennivalója. Ha módosítani szeretne,  kérjük, hogy juttassa el hozzánk vagy személyesen az iskolatitkárságra...

Felhívás!

„A Mi Iskolánk” Alapítvány 2310 Szigetszentmiklós Radnóti u. 6. Adó 1% Köszönet minden Támogatónknak, aki a tavalyi évben adója 1%-ával(724.956,-Ft) hozzájárult alapítványunk munkájához, és ezzel segítették a tehetséges gyermekek előmenetelét, a hátrányos helyzetben...